HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Varovanje osebnih podatkov

Osebni podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/2004 – ZVOP-1).

HSE d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletne strani , skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene.

Katere osebne podatke HSE zbira in namen uporabe teh podatkov?

Za prijavo na projekte v sklopu blagovne znamke Modri Jan zbiramo vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov, naziv vrtca...) za potrebe izvajanja projektov. HSE podatke uporablja izključno v namene za katere so bili pridobljeni.  Preko pridobljene elektronske pošte vas bomo obveščali o natečajih in projektih družbe HSE ter njenih blagovnih znamk Modre energije in Modri Jan.

V primeru pošiljanja elektronskih sporočil (newslettra) vam HSE zagotavlja tudi možnost odjave iz prejemanja elektronskih sporočil.  Če elektronskih sporočil ne želite več prejemati, pošljite elektronsko sporočilo na modri-jan@hse.si.

Kdo obdeluje osebne podatke?

S podatki upravlja izključno HSE. V primeru, da ima za določen projekt upravljalsko pravico tudi tretja oseba, je to v projektu tudi izrecno navedeno.

Ali bo HSE posredoval osebne podatke tretjim osebam?

Ne. HSE te podatke uporablja izključno v namen, za katerega so bili pridobljeni. V primeru, da je zakonsko zahtevano posredovanje podatkov tretji osebi, boste o tem predhodno pisno obveščeni.

Povezave na druge strani

Ker obstajajo na spletni strani HSE določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Mladoletne osebe

Za sodelovanje mladoletnih oseb v natečajih in projektih potrebujemo pisno soglasje staršev za zbiranje osebnih podatkov. Vzgojitelji v vrtcih in učitelji v šolah so na to opozorjeni in s sodelovanjem prevzemajo odgovornost za uporabo osebnih podatkov in slik.  

Podpora ME: