HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Uporaba Modre energije pomeni priložnost, da bo posameznik oz. podjetje:

 • okrepilo svoj javni ugled, saj s sodelovanjem v sistemu Modre energije podjetje potrjuje, da pri svoji dejavnosti upošteva vplive na okolje in hkrati s svojim prispevkom spodbuja razvoj obnovljivih virov energije; 
 • izboljšalo odnose z zaposlenimi, lastniki podjetja, lokalnimi skupnostmi ter z državnimi ustanovami, saj je uporaba Modre energije dokaz zavestnega varovanja okolja in s tem skrbi za kakovostno življenje v sedanjosti in prihodnosti;
 • lažje uresničevalo naravovarstvene cilje, kakršne med drugim predvideva tudi certifikat ISO 14001;
 • dosegalo večje razlikovanje izdelkov in storitev;
 • omogočilo povečanje uporabe obnovljivih virov v Sloveniji;
 • zavestno prispevalo k varovanju okolja, še posebej Zemljinega ozračja pred toplogrednimi plini, in s tem skrb za bolj zdravo življenje in prihodnost;
 • izbiro obnovljivega vira energije uporabilo pri komuniciranju z javnostmi in v promocijske namene.

Odjemalec Modre energije ima pravico do:

 • objave informacije o podjetju oz. posamezniku - uporabniku Modre energije na specializirani spletni strani, ki vsebuje spisek podjetij in posameznikov, ki vlagajo v varovanje okolja, in izbrani delež Modre energije;
 • diplome o uporabi izbranega deleža določene količine Modre energije v posameznem letu;
 • uporaba posebnega znaka "Napaja nas Modra energija", ki označuje uporabo Modre energije, pri trženju izdelkov in storitev podjetja;
 • nalepk z znakom "Napaja nas Modra energija", s katerimi lahko označi npr. poslovne ali osebne prostore.
Pozornost pritegne ugledna poteza.
Podpora ME: