HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Uporaba Modre energije pomeni za gospodinjstvo:

  • prostovoljni prispevek k bolj čistemu in zdravemu okolju za sedanje in prihodnje generacije;
  • prispevek k zmanjšanju emisij CO2 in pomoč pri doseganju ciljev, ki si jih je zadala Slovenija ob podpisu Kjotskega protokola.

Odjemalec Modre energije ima pravico do:

  • objave informacije o podjetju oz. posamezniku - uporabniku Modre energije na specializirani spletni strani, ki vsebuje spisek podjetij in posameznikov, ki vlagajo v varovanje okolja, in izbrani delež Modre energije (v kolikor uporabnik izrazi izrecno željo)
  • diplome o uporabi izbranega deleža določene količine Modre energije v posameznem letu.

Ena odločitev, veliko pridobitev.
Podpora ME: