HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Bodite energijsko varčni in do okolja prijazni

Modra energija, proizvedena izključno iz obnovljivih in naravi prijaznih virov, ne izkorišča dragocenih fosilnih goriv in ne obremenjuje okolja s toplogrednimi vplivi, škodljivimi emisijami ali radioaktivnimi odpadki. S tem bistveno prispeva k ohranitvi živalskih vrst in ekosistema, v katerem živimo.

Z nakupom Modre energije lahko odjemalci pokažete, da vam je mar za okolje in tako prispevate svoj delež k spodbujanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije. Modri sklad, v katerega se stekajo sredstva iz prodaje Modre energije, namreč spodbuja pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije, namenjen je tudi raziskavam na tem področju ter obnovi in izgradnji enot, ki proizvajajo energijo iz obnovljivih virov energije.
Modra energija na prvi pogled res da stane nekaj več, vendar pa je to najboljša in najsvetlejša naložba v prihodnost.

V naravi se vse obnavlja. Tudi energija.
Podpora ME: