HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Izvedba projektov s sredstvi zbranimi v obdobju 2016 – 2019

  • 3.894,25 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo za služnost za Modro SE Gimnazija Velenje.
  • 4.828,38 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo za letne vzdrževalne preglede in nujna vzdrževalna dela z odpravo napak na Modri SE Gimnazije Velenje.
  • 15.000,00 € sredstev Modrega sklada se je namenilo za izvedbo projektov Modri Jan – več na www.modri-jan.si.
  • 15.000,00 € sredstev Modrega sklada se je namenilo za izvedbo projektov Modra generacija – več na www.modra-generacija.si.
Kdor modro seje, dobro žanje.
Podpora ME: