HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Izvedba projektov s sredstvi zbranimi v obdobju 2013 - 2015

  • 2.928,97 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo za služnost za Modro SE Gimnazije Velenje.
  • 840,00 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo za letne vzdrževalne preglede Modre SE Gimnazije Velenje.
  • 45.000,00 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo za izvedbo projektov Modri Jan - več na www.modri-jan.si.
  • 45.000,00 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo za izvedbo projektov Modra generacija - več na www.modra-generacija.si.
Kdor modro seje, dobro žanje.
Podpora ME: