HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Poletni mladinski tabor ZERO CO2 AGENTI 2008 (2009)

  • 12.000 € sredstev iz  Modrega sklada se je namenilo izvedbi poletnega mladinskega tabora ZERO CO2 AGENTI, ki je potekal v domu CŠOD v Radencih ob Kolpi od 29. 6. do 3. 7. 2009. V tem okviru so se udeleženci/ke v okviru posebnih delavnic in usposabljanja seznanili s proizvodnjo električne energije na osnovi obnovljivih virov energije v Sloveniji, s posebnim poudarkom na proizvodnji in certificiranju električne energije iz obnovljivih virov (OVE) ter se usposabljali za promocijo OVE med svojimi vrstniki in v lokalnih skupnostih v katerih se šolajo oziroma živijo.
Na krilih
svobode.
Podpora ME: