HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Izvedba projekta izobraževanja v okviru raziskovalnega tabora mladih Velenje 2008 (2009)

  • 7.500 € sredstev iz  Modrega sklada se je namenilo izvedbi projekta izobraževanja v okviru raziskovalnega tabora mladih Velenje 2009, ki se je odvijal v Škalah pri Velenju od 17. 8. do 26. 8. 2009. Tu gre prvenstveno za osveščanje, poučevanje in usposabljanje mladih raziskovalcev za rabo okolju prijazne obnovljive energije ter o pridobivanju električne energije s pomočjo OVE. Geografska skupina, ki je dve leti tudi s pomočjo sredstev Modrega sklada raziskovala mline, žage in male hidroelektrarne v Zgornji savinjski dolini, je letos proučevala Možnosti izrabe obnovljivih virov energije na podeželju (na primeru vaških KS Škale-Hrastovec in Plešivec). Pri tem je bil velik poudarek na osveščanju mladine o pridobivanju električne energije iz okolju prijaznih obnovljivih virov. Osnovni namen raziskovalnega tabora je bil dodatno izobraževanje dijakov in njihovo usposabljanje za raziskovalno delo predvsem na področju obnovljivih virov energije. Raziskave so usmerjene v sonaravni in trajnostni razvoj raziskovanih območij.
Na krilih
svobode.
Podpora ME: