HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Izvedba projektov s sredstvi zbranimi v letu 2007

  • 10.000 € sredstev iz  Modrega sklada se je namenilo izvedbi poletnega mladinskega tabora, malo šolo integralne energetike "Sonček je in modra bo elektrika" na domu CŠOD Čebelica v Dolenji vasi pri Čatežu nad Trebnjem Več >
  • 7.500 € sredstev iz  Modrega sklada se je namenilo izvedbi projekta izobraževanja v okviru raziskovalnega tabora mladih Golte 2008 "Geografsko raziskovanje mlinov, žag in malih hidroelektrarn v zgornji savinjski dolini". Več >
  • 20.000 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo za izvedbo študije: Izbira najbolj primernih lokacij za kogeneracijski postroj na lesno biomaso
  • 4.000 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo za izvedbo tako imenovanega Ekorgovega TV kviza, kjer otroci različnih šol najprej spoznavajo pomen varovanja okolja in obnovljive vire energije, nato pa med seboj tekmujejo o tem kdo je pridobil več znanja in bolj pozna to področje. Več >
  • 25.000 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo osveščanju o pomenu in vrednosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter seznanjanju širše javnosti o Modri energiji.

Sredstva iz leta 2007, ki niso bila porabljena za opisane projekte, so se prenesla v sredstva, ki so se zbirala v Modrem skladu za leto 2008.

Brez Modre ne bo zelene.
Podpora ME: