HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Projekt izobraževanja: "Mlini, žage in male hidroelektrarne" (2006)

  • 5.000 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo za projekt izobraževanja: raziskovalni tabor mladih na Golteh nad Mozirjem z naslovom: "Mlini, žage in male hidroelektrarne". Osnovni namen raziskovalnega tabora je bil dodatno izobraževanje dijakov in njihovo usposabljanje za raziskovalno delo. Raziskave so bile usmerjene v sonaravni in trajnostni razvoj raziskovanih območij in krajev, raziskovanje in varovanje materialne in nematerialne kulturne dediščine. Več v priponki:
Modrost črpamo iz modrega.
Podpora ME: