HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Izvedba projektov s sredstvi zbranimi v letu 2006

  • 20.000 € sredstev iz  Modrega sklada se je namenilo izvedbi poletnega mladinskega tabora, malo šolo integralne energetike "Sonček je in modra bo elektrika". Več >
  • 5.000 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo za projekt izobraževanja: raziskovalni tabor mladih na Golteh nad Mozirjem z naslovom: "Mlini, žage in male hidroelektrarne". Več >
  • okoli 17.000 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo za konkretno uporabno študijo. Naslov študije: Izbira najbolj primernih lokacij za kogeneracijski postroj na lesno biomaso in izdelava poročila o vplivih na okolje.
  • okoli 17.000 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo za izdelavo študije optimuma z vidika dimenzioniranosti, razpoložljivosti in ekonomike za izrabo geotermalne energije na področju Slovenije.
Sredstva iz leta 2006, ki niso bila porabljena za opisane projekte, so se prenesla v sredstva za leto 2007.
Modrost črpamo iz modrega.
Podpora ME: