HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Izvedba projektov s sredstvi zbranimi v letu 2005

  • 16.525 € iz Modrega sklada se je namenilo raziskovalnim nalogam študentov z naslovom Spodbujanje proizvodnje in porabe električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji s konkretnimi primeri in izračuni. Več>
  • 20.865 € sredstev iz Modrega sklada se je namenilo konkretni uporabni študiji s področja E-OVE v Sloveniji z naslovom Izbor optimalne lokacije za postavitev polja sončnih elektrarn v Sloveniji. Več>
  • 20.865 € sredstev iz  Modrega sklada se je namenilo izvedbi mednarodnega mladinskega tabora oz. študentsko solarno-pedagoškega tabora z naslovom: Naj klima spet štima in postavitvi miniaturne demonstracijske fotonapetostne elektrarne na domu Medved z močjo 1 kWh. Več >

Sredstva iz leta 2005, ki niso bila porabljena v okviru teh projektov, so bila prenesena v sredstva, ki so se zbirala v Modrem skladu za leto 2006.

Kdor modro seje, dobro žanje.
Podpora ME: