HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Poraba sredstev Modrega sklada

V letih 2005 - 2015 ste v Modri sklad prispevali več kot za 594.000,00 € sredstev. Z zbranimi sredstvi ste nam tako omogočili, da smo kvalitetno izpeljali več obsežnih izobraževalnih projektov, raziskovalnih nalog, študij in nenazadnje ste nam pomagali pri izvedbi številnih poletnih taborov. Zgrajena je bila sončna elektrarna na Gimnaziji Velenje (Modra SE Gimnazija Velenje). Ta elektrarna služi tudi kot izobraževalni instrument. Prihodki iz proizvodnje se stekajo nazaj v Modri sklad.

Zbrana sredstva v letih 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010

Leto Zbrana sredstva
2005 58.739,26 €
2006 79.247,46 €
2007 78.990,10 €
2008 89.273.97 €
2009 89.229.97 €
2010 71.158,98 €
2011 17.744,65 €
2012 31.874,81 €
2013 27.793,27 €
2014 25.060,98 €
2015 25.080,93 €
Podpora ME: