HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Modri sklad

Vsi kupci Modre energije s svojim nakupom prispevajo sredstva v Modri sklad, s tem pa pripomorejo tudi k varovanju okolja, zdravja in večji zanesljivosti dobave električne energije.

Modri sklad je namenjen izključno spodbujanju pridobivanja energije iz obnovljivih virov, raziskavam na področju pospeševanja pridobivanja energije iz obnovljivih virov ter obnovi in izgradnji enot, ki proizvajajo energijo iz obnovljivih virov.

Največji del prihodkov od prodaje Modre energije (60 %) se zbira v t.i. Modri sklad, preostali del se porabi za stroške promocije, RECS certifikatov in ostale povezane stroške.

Veter je super!
Zagon novih oblik energije.
Podpora ME: