HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Slovenska in evropska zakonodaja

Področje energetike in varovanja okolja

 • Energetski zakon,
 • Zakon o varstvu okolja,
 • Nacionalni energetski program,
 • Uredba o podporah električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov energije,
 • Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije,
 • Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije,
 • Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase,
 • Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in njihovega prikazovanja,
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in njihovega prikazovanja,
 • RECS Certifikates Domain Protocol for Slovenia,
 • Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC
 • Directive 2003/30/EC on the promotion of biofuels,
 • Directive 2003/54/EC of the european parlament and of the council concerning comon rules for the internal market in electricity and repealing Directicve 96/92/EC,
 • Directive 2002/91/EC on energy performance of buildings,
 • Directive 2004/8/EC on the promotion of cogeneration,
 • Directive 2003/96/EC for the taxation of energy products and electricity,
 • Directive 2000/55/EC on energy efficiencyreguirements for ballasts for fluorescent lighting,
 • Commission Directive 2002/40/EC on labelling of electric ovens,
 • Commission Directive 2002/31/EC on labelling of airconditioners,
 • Commission Directive 2003/66/EC on labelling of refrigerators,
 • Regulation 2422/2001/EC on Energy Star labelling for office equipment.
Le kdor živi v skladu s svetom,
lahko raste.
Podpora ME: