HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Poslanstvo

Poslanstvo Modre energije je v spodbujanju odgovornega energetskega vedenja, ki je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnega življenja, za varovanje okolja in zdravja sedanjih in prihodnjih generacij.

 

Vizija

Naša vizija je, da s proizvodnjo in prodajo energije iz obnovljivih virov dosežemo, da bi se čim več posameznikov in podjetij v Sloveniji začelo zavedati pomena varovanja okolja tako za naše zdravje kakor tudi za zdravo življenje naših otrok. Ob tem želimo spodbuditi k odgovornemu vedenju vse, ki jim ni vseeno, na kakšen način je proizvedena elektrika, ki jo uporabljajo. Takšno vedenje je sprejemanje ustreznih ukrepov, med katere zagotovo sodi tudi uporaba in proizvodnja Modre energije.
Odgovorno ravnanje do vsega živega poživlja.
Podpora ME: