HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Partnerji in podporniki

Blagovno znamko Modra energija so avgusta 2004 oblikovala HSE in distribucijska podjetja z namenom, da bi proizvodnji iz obnovljivih virov zagotovili podporo in prepoznavnost na trgu, slovenskim odjemalcem pa omogočili izbiro vrste in vira električne energije, ki jo uporabljajo. K sodelovanju so bili povabljeni širša strokovna javnost, ostali slovenski proizvajalci električne energije in njihova združenja, Agencija za energijo, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (danes Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za gospodarstvo).

Pri projektu Modra energija sodelujejo:

Inštitucije, ki podpirajo projekt Modra energija:

Kdor si prizadeva, se mu povrne.
Podpora ME: