HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Standard kakovosti

Bistvo kakovosti Modre energije je v elementih, ki izhajajo tako iz kakovosti  proizvodnje kot iz okoljskega managementa. V skladu z zahtevami TÜV znamka Modra energija ustreza najvišjim ekološkim zahtevam:

  • skladna z jasnimi, znanstveno definiranimi višjimi zahtevami za ekološko primeren produkt, še posebno v primeru hidroenergije;
  • temelji na transparentnem, natančno testiranem dobavnem modelu;
  • uživa visok nivo kredibilnosti zaradi tako obsežne podpore in vključuje dvofazni proces certifikacije (kontrola proizvodnih obratov s strani TÜV in kontrola količine proizvedene energije iz obnovljivih virov - EECS).

Modra energija zagotavlja sporazum med proizvodnjo in prodajo preko certifikacije tako na proizvodnem kot na prodajnem nivoju.

Izgradnja in obnova elektrarn, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, temelji na sredstvih, ki jih prispevajo proizvajalci certificiranih hidroelektrarn. Zaradi njihovega strateškega pomena ukrepe za njihovo vzpostavljanje in ustrezno delovanje podpirajo tudi vlade.

Širimo se na pravi podlagi.
Podpora ME: