HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Dokazano zanesljivo poreklo

V Sloveniji lahko izberemo elektriko, ki je pridobljena iz obnovljivih virov, na trajnosten način. S tem omogočamo trajnostni razvoj in ohranjanje virov narave tudi za prihodnje generacije.

Električna energija pod blagovno znamko Modra energija lahko svojo kakovost dokaže z ustreznimi certifikati (EECS potrdila o izvoru) in z izpolnjevanjem strogih mednarodnih ekoloških standardov. Je torej znamka kakovosti za električno energijo iz obnovljivih virov z dokazano zanesljivim poreklom.

Kot dokaz kakovosti in sledljivosti so pri Modri energiji uporabljena EECS potrdila o izvoru, saj je za vsako MWh prodane Modre energije v posameznem letu zagotovljena poraba oziroma razveljavitev EECS potrdil o izvoru. S tem je zagotovljeno, da te energije ni mogoče ponovno prodati.

Naše prepričanje je zakoreninjeno v vodi.
Podpora ME: