HSE        MODRA ENERGIJA        MODRI JAN        MODRA GENERACIJA        POZITIVNA ENERGIJA        CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Viri energije

Na našem planetu je veliko virov energije. Delimo jih na obnovljive in neobnovljive vire. Med obnovljive vire energije tako prištevamo energijo sonca, vetra, vode in in biomaso, med neobvladljive vire pa spadajo premog, nafta, zemeljski plin in jedrska energija.

Najbolj modro je zajemati iz bazena obnovljivih virov energije.
Podpora ME: